ANKO Haarwerkspecialist

Haarwerkstudio Ria Brouwers is lid van ANKO Sectie Haarwerken. ANKO Sectie haarwerken is de branchevereniging van haarwerkers in Nederland. Haarwerkbedrijven die lid zijn, worden geacht een hoog kwaliteitsniveau na te streven. Dit houdt onder meer in dat leden zich vanzelfsprekend houden aan de door de ANKO gehanteerde klachtenregeling.

Klachtenregeling

Voor u als klant is het zeer belangrijk dat er serieus met uw klacht wordt omgegaan. De ANKO stelt als eis dat elke klacht in alle redelijkheid zo snel mogelijk wordt opgelost. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie van de ANKO. De geschillencommissie is erkend door de overheid, waardoor een betrouwbare procedure en objectieve beslissing zijn gewaarborgd.

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de website van De Geschillencommissie.

Gedragscode en leveringsvoorwaarden

Garantie

Op de geleverde pruiken en haarwerken zit een garantietermijn van 6 maanden. Deze garantie is van toepassing op fabrieks- en materiaalfouten. Haarwerken of pruiken die geknipt of gedragen zijn, kunnen niet terug worden genomen.

Erkend haarwerker

Haarwerkstudio Ria Brouwers is erkend haarwerker, afgegeven door de ANKO Sectie Haarwerken.